Available courses

Guest accessSelf enrolment

Etyka

Etyka

Celem kursu Etyka jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z za...
Course
Self enrolment

Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.

Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.

Niniejszy kurs stanowi przegląd różnych istotnych zjawisk związanyc...
Course
Self enrolment

Historia kultury i sztuki

Historia kultury i sztuki

Zajęcia z historii sztuki mają na celu zapoznanie z najważniejszymi...
Course
Self enrolment

Historia XX wieku

Historia XX wieku

Kurs z Historii powszechnej XX wieku, który właśnie rozpoczynasz, m...
Course
Self enrolment

Psychologia

Psychologia

Celem kursu jest umożliwienie jego Uczestnikom zapoznania się z pod...
Course
Self enrolment

Balneologia z hydroterapią

Balneologia z hydroterapią

Celem kursu Balneologia z hydroterapią jest pogłębienie wiedzy prze...
Course
Self enrolment

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Celem kursu DL jest opanowanie materiału z zakresu postępowania fiz...
Course
Self enrolment

Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuj...
Course
Self enrolment

Nauka o człowieku

Nauka o człowieku

Celem kursu Nauka o człowieku jest zapoznanie studenta z następując...
Course
Self enrolment

Podstawy rekreacji

Podstawy rekreacji

Celem kursu jest zapoznanie z pojęciami ściśle związanymi z tematyk...
Course
Self enrolment

Toksykologia

Toksykologia

Celem kursu jest zapoznanie studentów z tematyką toksykologii. Szcz...
Course
Self enrolment

Formy turystyki aktywnej

Formy turystyki aktywnej

Celem kursu jest pomoc w poznaniu najważniejszego, niezbędnego i na...
Course
Self enrolment

Geografia fizyczna Polski

Geografia fizyczna Polski

Celem kursu jest zapoznanie z przewodnimi składnikami przyrodniczym...
Course

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Celem projektu ICT4STD jest modernizacja oferty 4 uczelni – Univers...
Course
Self enrolment

Krajoznawstwo i interpretacja dziedzictwa

Krajoznawstwo i interpretacja dziedzictwa

Celem kursu jest zapoznanie z walorami Karpat Polskich. Dla lepszeg...
Course
Self enrolment

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami ochrony środowis...
Course
Self enrolment

Analiza statystyczna w badaniach rynku

Analiza statystyczna w badaniach rynku

Celem kursu jest zapoznanie Czytelników z metodami statystycznie an...
Course
Self enrolment

Logika

Logika

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z istotą logiki, sposobami ...
Course
Self enrolment

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna powstała z wielu działów matematyki, międ...
Course
Self enrolment

Metody numeryczne

Metody numeryczne

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu nu...
Course
Self enrolment

Antropologia społeczna

Antropologia społeczna

Celem pracy z kursem Antropologia społeczna Europy jest umożliwieni...
Course
Self enrolment

Ekonomia

Ekonomia

Celem kursu Ekonomia jest opisanie możliwości państwa w zakresie in...
Course
Self enrolment

Historia administracji (Historia państwa nowoczesnego)

Historia administracji (Historia państwa nowoczesnego)

Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji na temat ewolu...
Course
Self enrolment

Metody organizacji i zarządzania

Metody organizacji i zarządzania

Celem kursu Metody organizacji i zarządzania jest ukształtowanie my...
Course
Self enrolment

Nauka administracji

Nauka administracji

W obecnym stanie nauki administracji rysują się trzy kierunki badaw...
Course
Self enrolment

Rynek kapitałowy i finansowy

Rynek kapitałowy i finansowy

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji o roli i zn...
Course
Guest accessSelf enrolment

ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN online higher EDucaton

ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN online higher EDucaton

The aim of the project is to make the offer of 4 universities more...
Course
Self enrolment

Architektura komputerów i procesorów

Architektura komputerów i procesorów

Celem kursu Architektura komputerów i procesorów jest przedstawieni...
Course

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Course
Guest accessSelf enrolment

Rozwój zrównoważonego lotnictwa

Rozwój zrównoważonego lotnictwa

Course

Kurs Informacyjny dla Trenerów

Kurs Informacyjny dla Trenerów

Course

Scenariusz 16 - Internet i podstawowe usługi internetowe

Scenariusz 16 - Internet i podstawowe usługi internetowe

Course

Scenariusz 17 - Podstawy algorytmów. Nauczanie algorytmów.

Scenariusz 17 - Podstawy algorytmów. Nauczanie algorytmów.

Course

Scenariusz 18 - Poznajemy programy wizualne

Scenariusz 18 - Poznajemy programy wizualne

Course

Scenariusz 19 - Programowanie w języku Scratch

Scenariusz 19 - Programowanie w języku Scratch

Course

Scenariusz 20 - Programowanie gier w języku Scratch

Scenariusz 20 - Programowanie gier w języku Scratch

Course

Warsztaty stacjonarne

Warsztaty stacjonarne

Forum wymiany doświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniach s...
Course

Scenariusz 1 - Poznajemy pojęcie algorytmu

Scenariusz 1 - Poznajemy pojęcie algorytmu

Course

Scenariusz 2 - Czy algorytmy mogą być nieskończone?

Scenariusz 2 - Czy algorytmy mogą być nieskończone?

Course

Scenariusz 3 - Ćwiczymy projektowanie algorytmów

Scenariusz 3 - Ćwiczymy projektowanie algorytmów

Course

Scenariusz 4 - Pojęcie interfejsu. Tworzenie elementów graficznych w Scratch Junior

Scenariusz 4 - Pojęcie interfejsu. Tworzenie elementów graficznych w Scratch Junior

Course

Scenariusz 5 - Jedziemy przez miasto. Wyścigi zwierząt.

Scenariusz 5 - Jedziemy przez miasto. Wyścigi zwierząt.

Course

Scenariusz 6 - Poznajemy kolejne obiekty programu Scratch Junior. Gramy w kosza. Miła rozmowa.

Scenariusz 6 - Poznajemy kolejne obiekty programu Scratch Junior. Gramy w kosza. Miła rozmowa.

Course

Scenariusz 7 - Nasi ulubieni bohaterowie – programujemy online

Scenariusz 7 - Nasi ulubieni bohaterowie – programujemy online

Course

Scenariusz 8 - Uruchamiamy program Scratch. Różnice i podobieństwa programów.

Scenariusz 8 - Uruchamiamy program Scratch. Różnice i podobieństwa programów.

Course

Scenariusz 9 - Czarujemy

Scenariusz 9 - Czarujemy

Course

Scenariusz 10 - Pracujemy z dźwiękiem

Scenariusz 10 - Pracujemy z dźwiękiem

Course

Scenariusz 11 - Biegający kotek. Poznajemy pętlę

Scenariusz 11 - Biegający kotek. Poznajemy pętlę

Course

Scenariusz 12 - Spadające owoce

Scenariusz 12 - Spadające owoce

Course

Scenariusz 13 - Rysujemy figury

Scenariusz 13 - Rysujemy figury

Course

Scenariusz 14 - Kotek w labiryncie

Scenariusz 14 - Kotek w labiryncie

Course

Scenariusz 15 - Moja własna pierwsza gra

Scenariusz 15 - Moja własna pierwsza gra

Course