Dostępne kursy

Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

Etyka

Etyka

Celem kursu Etyka jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z za...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.

Główne nurty kultury światowej i Polskiej XX i XXI w.

Niniejszy kurs stanowi przegląd różnych istotnych zjawisk związanyc...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Historia kultury i sztuki

Historia kultury i sztuki

Zajęcia z historii sztuki mają na celu zapoznanie z najważniejszymi...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Historia XX wieku

Historia XX wieku

Kurs z Historii powszechnej XX wieku, który właśnie rozpoczynasz, m...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Psychologia

Psychologia

Celem kursu jest umożliwienie jego Uczestnikom zapoznania się z pod...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Balneologia z hydroterapią

Balneologia z hydroterapią

Celem kursu Balneologia z hydroterapią jest pogłębienie wiedzy prze...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu

Celem kursu DL jest opanowanie materiału z zakresu postępowania fiz...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Hipoterapia

Hipoterapia

Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuj...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Nauka o człowieku

Nauka o człowieku

Celem kursu Nauka o człowieku jest zapoznanie studenta z następując...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Podstawy rekreacji

Podstawy rekreacji

Celem kursu jest zapoznanie z pojęciami ściśle związanymi z tematyk...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Toksykologia

Toksykologia

Celem kursu jest zapoznanie studentów z tematyką toksykologii. Szcz...
Kurs

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Information and Communication Technologies for Sustainable Tourism Development

Celem projektu ICT4STD jest modernizacja oferty 4 uczelni – Univers...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Formy turystyki aktywnej

Formy turystyki aktywnej

Celem kursu jest pomoc w poznaniu najważniejszego, niezbędnego i na...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Geografia fizyczna Polski

Geografia fizyczna Polski

Celem kursu jest zapoznanie z przewodnimi składnikami przyrodniczym...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Krajoznawstwo i interpretacja dziedzictwa

Krajoznawstwo i interpretacja dziedzictwa

Celem kursu jest zapoznanie z walorami Karpat Polskich. Dla lepszeg...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami ochrony środowis...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Antropologia społeczna

Antropologia społeczna

Celem pracy z kursem Antropologia społeczna Europy jest umożliwieni...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Ekonomia

Ekonomia

Celem kursu Ekonomia jest opisanie możliwości państwa w zakresie in...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Historia administracji (Historia państwa nowoczesnego)

Historia administracji (Historia państwa nowoczesnego)

Celem kursu jest przekazanie podstawowych informacji na temat ewolu...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Metody organizacji i zarządzania

Metody organizacji i zarządzania

Celem kursu Metody organizacji i zarządzania jest ukształtowanie my...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Nauka administracji

Nauka administracji

W obecnym stanie nauki administracji rysują się trzy kierunki badaw...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Rynek kapitałowy i finansowy

Rynek kapitałowy i finansowy

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych informacji o roli i zn...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Analiza statystyczna w badaniach rynku

Analiza statystyczna w badaniach rynku

Celem kursu jest zapoznanie Czytelników z metodami statystycznie an...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Logika

Logika

Celem kursu jest zapoznanie użytkownika z istotą logiki, sposobami ...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna

Matematyka dyskretna powstała z wielu działów matematyki, międ...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Metody numeryczne

Metody numeryczne

Celem kursu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu nu...
Kurs
Zapisywanie samodzielne

Architektura komputerów i procesorów

Architektura komputerów i procesorów

Celem kursu Architektura komputerów i procesorów jest przedstawieni...
Kurs

Development of sustainable aviation

Development of sustainable aviation

Kurs
Dostęp dla gościZapisywanie samodzielne

Rozwój zrównoważonego lotnictwa

Rozwój zrównoważonego lotnictwa

Kurs

Kurs Informacyjny dla Trenerów

Kurs Informacyjny dla Trenerów

Kurs

Scenariusz 1 - Poznajemy pojęcie algorytmu

Scenariusz 1 - Poznajemy pojęcie algorytmu

Kurs

Scenariusz 2 - Czy algorytmy mogą być nieskończone?

Scenariusz 2 - Czy algorytmy mogą być nieskończone?

Kurs

Scenariusz 3 - Ćwiczymy projektowanie algorytmów

Scenariusz 3 - Ćwiczymy projektowanie algorytmów

Kurs

Scenariusz 4 - Pojęcie interfejsu. Tworzenie elementów graficznych w Scratch Junior

Scenariusz 4 - Pojęcie interfejsu. Tworzenie elementów graficznych w Scratch Junior

Kurs

Scenariusz 5 - Jedziemy przez miasto. Wyścigi zwierząt.

Scenariusz 5 - Jedziemy przez miasto. Wyścigi zwierząt.

Kurs

Scenariusz 6 - Poznajemy kolejne obiekty programu Scratch Junior. Gramy w kosza. Miła rozmowa.

Scenariusz 6 - Poznajemy kolejne obiekty programu Scratch Junior. Gramy w kosza. Miła rozmowa.

Kurs

Scenariusz 7 - Nasi ulubieni bohaterowie – programujemy online

Scenariusz 7 - Nasi ulubieni bohaterowie – programujemy online

Kurs

Scenariusz 8 - Uruchamiamy program Scratch. Różnice i podobieństwa programów.

Scenariusz 8 - Uruchamiamy program Scratch. Różnice i podobieństwa programów.

Kurs

Scenariusz 9 - Czarujemy

Scenariusz 9 - Czarujemy

Kurs

Scenariusz 10 - Pracujemy z dźwiękiem

Scenariusz 10 - Pracujemy z dźwiękiem

Kurs

Scenariusz 11 - Biegający kotek. Poznajemy pętlę

Scenariusz 11 - Biegający kotek. Poznajemy pętlę

Kurs

Scenariusz 12 - Spadające owoce

Scenariusz 12 - Spadające owoce

Kurs

Scenariusz 13 - Rysujemy figury

Scenariusz 13 - Rysujemy figury

Kurs

Scenariusz 14 - Kotek w labiryncie

Scenariusz 14 - Kotek w labiryncie

Kurs

Scenariusz 15 - Moja własna pierwsza gra

Scenariusz 15 - Moja własna pierwsza gra

Kurs

Scenariusz 16 - Internet i podstawowe usługi internetowe

Scenariusz 16 - Internet i podstawowe usługi internetowe

Kurs

Scenariusz 17 - Podstawy algorytmów. Nauczanie algorytmów.

Scenariusz 17 - Podstawy algorytmów. Nauczanie algorytmów.

Kurs

Scenariusz 18 - Poznajemy programy wizualne

Scenariusz 18 - Poznajemy programy wizualne

Kurs

Scenariusz 19 - Programowanie w języku Scratch

Scenariusz 19 - Programowanie w języku Scratch

Kurs

Scenariusz 20 - Programowanie gier w języku Scratch

Scenariusz 20 - Programowanie gier w języku Scratch

Kurs

Warsztaty stacjonarne

Warsztaty stacjonarne

Forum wymiany doświadczeń dla osób biorących udział w szkoleniach s...
Kurs