Obszar nauk technicznych obejmuje wiele różnych dyscyplin. Na portalu eWSIiZ znajdą się kursy z zakresu: automatyki i robotyki, elektroniki oraz informatyki.

Celem kursu Architektura komputerów i procesorów jest przedstawienie podstawowych informacji dotyczących architektury komputerów i procesorów. Została przedstawiona historia komputerów i procesorów oraz sposób w jaki na przekroju lat zmieniała się ich architektura.